Για την επιστροφή θα πρέπει ο πελάτης να συμπληρώσει την Φόρμα Επιστροφής Προϊόντος παρακάτω, στην οποία θα εξειδικεύει το λόγο για τον οποίο προβαίνει στην επιστροφή του προϊόντος και το αίτημά του.

Έπειτα ο πελάτης οφείλει να συσκευάσει το προϊόν με τρόπο ώστε να είναι προστατευμένο κατά τη μεταφορά και το στέλνει στην διεύθυνση: OTIUM, ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ 7, ΠΕΡΙΒΟΛΑ, ΠΑΤΡΑ, 26335 μέσω της ACS, πριν λήξει η προθεσμία επιστροφής.

Ακολουθεί έλεγχος του προβλήματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στη συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.